θρυμματίζω

θρυμματίζω
θρυμματίζω, θρυμμάτισα βλ. πίν. 33

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • θρυμματίζω — [θρύμμα] 1. κατακερματίζω, κατασυντρίβω 2. καταστρέφω, εκμηδενίζω («το πάθος τής χαρτοπαιξίας θρυμμάτισε τη ζωή του»] …   Dictionary of Greek

  • θρυμματίζω — θρυμμάτισα, θρυμματίστηκα, θρυμματισμένος, σπάζω, κάνω θρύψαλα: Θρυμματίστηκαν τα τζάμια …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • καταθρουλίζω — θρυμματίζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(ά) * + θρουλίζω «θρυμματίζω» (πρβλ. θρουβαλιάζω)] …   Dictionary of Greek

  • θρύπτω — (ΑΜ θρύπτω) 1. θρυμματίζω 2. μέσ. θρύπτομαι καμαρώνω, κάνω νάζια. αρχ. 1. (για αέρα) διασκορπίζομαι 2. (με ηθική σημ.) εξασθενώ, αμαυρώνω 3. παθ. α) γίνομαι τρυφηλός, φιλήδονος β) εκθηλύνομαι 4. ζω άσωτα 5. υποκρίνομαι, προσποιούμαι ότι απορρίπτω …   Dictionary of Greek

  • συνθρύπτω — ΜΑ 1. συντρίβω, θρυμματίζω 2. μτφ. προκαλώ βαθιά λύπη και απογοήτευση. [ΕΤΥΜΟΛ. < συν * + θρύπτω «θρυμματίζω»] …   Dictionary of Greek

  • αθρουβάλιαστος — ή αθρουβάλιστος, η, ο αυτός που δεν έχει θρουβαλιστεί, αθρυμμάτιστος. [ΕΤΥΜΟΛ. < α στερητ. + *θρουβαλιστός < θρουβαλίζω (= θρυμματίζω, σπάζω)] …   Dictionary of Greek

  • αθρυμμάτιστος — η, ο [θρυμματίζω] αυτός που δεν θρυμματίστηκε ή δεν είναι δυνατό να θρυμματιστεί, που δεν έγινε τρίμματα …   Dictionary of Greek

  • αινόδρυπτος — αἰνόδρυπτος, ον (στην κλητική αἰνόδρυπτε, λέξη τού Θεοφράστου για τις δούλες) αυτός που χτυπήθηκε, που μαστιγώθηκε ή που γρατσουνίστηκε. Η γραφή αἰνόθρυπτε με την οποία άλλοι σχολιαστές διαβάζουν τον σχετικό στίχο τού Θεόφραστου μάς δίνει ωστόσο… …   Dictionary of Greek

  • αλοώ — ἀλοῶ ( άω) (Α) 1. αλωνίζω 2. χτυπώ, μαστιγώνω, ραβδίζω 3. θρυμματίζω, καταστρέφω, ρημάζω 4. στριφογυρίζω κάποιον, τόν σέρνω πέρα δώθε. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀλωή. ΠΑΡ. αρχ. ἀλοητός] …   Dictionary of Greek

  • αμυγδαλοκατάκτης — ἀμυγδαλοκατάκτης, ο (Α) ο αμυγδαλοθραύστης*. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀμυγδαλή, ον + κατάκτης < κατάγνυμι «θρυμματίζω, κατακερματίζω, κομματιάζω»] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”